CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ĐỌC TP.HCM

20/12/2019 - Lượt xem: 81
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
 
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ĐỌC TP. HCM 
TỔ CHỨC TẠI 24 QUẬN HUYỆN

B.O.B (Electric band ) cùng các ca sĩ khách mời

Tags: CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ĐỌC
 

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này